ΕΤΑΙΡΙΑ

Πιστοποιήσεις


Οι εγκαταστάσεις μας σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό και πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ενώ είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 και HACCP - ISO 22000 από την ελβετική Quality Systems.

Με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την οργάνωση επιστημονικών -επιμορφωτικών σεμιναρίων και με καταρτισμένο επιτελείο έμπειρων συνεργατών στοχεύουμε στην ενίσχυση του μελισσοκόμου με σκοπό την ποιοτική αύξηση της παραγωγής του.

Ελληνικα