ΕΤΑΙΡΙΑ

Χημείο


Πραγματοποιούμε χημικές αναλύσεις μελιού.

Συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι προϊόντων.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με πιστοποιημένα εργαστήρια αναλύσεων, έτσι ώστε όλες οι παρτίδες να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ελληνικα