ΕΤΑΙΡΙΑ

Επεξεργασία


Το Μέλι συλλέγεται με παραδοσιακές μεθόδους και τυποποιείται υπό άριστες συνθήκες.

Η εταιρία μας στηρίζει τον μελισσοκόμο από την έναρξη της μελισσοκομικής περιόδου. Διεξάγουμε επιτόπιους ελέγχους και αναλύσεις και επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια το καλύτερο σε ποιότητα, άρωμα και πυκνότητα Κρητικό μέλι.

Σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια αναλύσεων φροντίζουμε ώστε όλες οι παρτίδες να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφάλειας τροφίμων.

Διαρκής έλεγχος διενεργείται τόσο κατά την τυποποίηση όσο και κατά την διανομή και διάθεση του προϊόντος. Έτσι τα προϊόντα μας φτάνουν στο οικογενειακό τραπέζι διατηρώντας όλη την θρεπτική τους αξία.

Ελληνικα